Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này chi phối việc Quý Bác sỹ truy cập vào những website được kiểm soát bởi Boehringer Ingelheim Việt Nam , kể cả những chi nhánh và công ty con (dưới đây được tham chiếu chung là "Boehringer Ingelheim", "Chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các website Boehringer Ingelheim, Quý Bác sỹ đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của phiên bản hiện tại của Những Điều Khoản Sử Dụng này mà Quý Bác sỹ có thể nhìn thấy khi truy cập vào các website của Boehringer Ingelheim.

Nếu quý vị không đồng ý với Những Điều Khoản Sử Dụng này, quý vị không truy cập, tải xuống hoặc sử dụng trang web này được. Nếu quý vị chọn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào các trang web sau khi đọc các Điều khoản sử dụng này, quý vị ghi nhận Boehringer Ingelheim đã có sự quan tâm hữu ích bằng cách cung cấp miễn phí các trang web này và đổi lại, quý vị đồng ý Điều khoản sử dụng tại đây.

Nội dung Website

Các trang web của chúng tôi có thể chứa thông tin theo thời gian liên quan đến các tình trạng sức khỏe và y tế khác nhau và cách điều trị (gọi chung là "Nội dung"). Nội dung này không nhằm thay thế cho lời khuyên, điều trị hoặc khuyến nghị của một chuyên gia y tế. Quý vị nên luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để chẩn đoán và điều trị trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc nào được thảo luận trên trang web này. Boehringer Ingelheim không tham gia vào việc cung cấp dịch vụ hoặc tư vấn y tế.

Nội dung được trình bày dưới dạng tóm tắt, mang tính tổng quát và với mục đích chỉ cung cấp thông tin. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp và không nên được hiểu là khuyến nghị điều trị. Chỉ có bác sĩ đã có cơ hội tương tác trực tiếp với bệnh nhân, với quyền truy cập vào hồ sơ bệnh án và cơ hội để tiến hành theo dõi thích hợp, có thể đưa ra các khuyến nghị điều trị.

Tài khoản, Mật khẩu, Bảo mật

Để truy cập một số trang và tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi, quý vị đặt Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu. Quý vị đồng ý chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của quý vị. Nếu quý vị nghĩ rằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị đang được sử dụng mà không có sự cho phép của quý vị, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Đồng ý cho sử dụng dữ liệu

Quý vị xác nhận và đồng ý rằng trang web thu thập cả Thông tin cá nhân mà quý vị tự nguyện cung cấp và có thể xác định được cá nhân và Thông tin phi cá nhân, được thu thập một cách thụ động và không xác định được cá nhân quý vị. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản tài chính, số an sinh xã hội hoặc số giấy phép lái xe của quý vị. Thông tin phi cá nhân bao gồm giới tính, độ tuổi, phản hồi khảo sát, lượt xem trang, lượt xem duy nhất, loại thiết bị di động và hệ điều hành quý vị sử dụng, màn hình quý vị truy cập và thời gian và ghi nhật ký các vấn đề kỹ thuật. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, truyền tải, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị để đáp ứng các yêu cầu của quý vị hoặc cung cấp cho quý vị các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin liên quan đến trang web hoặc ứng dụng.

Quý vị cũng thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, truyền tải, lưu trữ và sử dụng Thông tin phi cá nhân để đo lưu lượng truy cập trang web, nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị với tư cách là người dùng lặp lại, theo dõi việc sử dụng của khách truy cập trên các trang, hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác cho quý vị (nếu có) liên quan đến hoặc liên quan đến trang web. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi Cá nhân, cũng như lựa chọn và kiểm soát của quý vị đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ đó, vui lòng xem lại Thông báo Bảo mật của Boehringer Ingelheim.

Miễn trừ trách nhiệm

Website này và các nội dung được cung cấp nguyên trạng. Boehringer Ingelheim, cả tổng công ty lẫn các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ, không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu quả, tính chất kịp thời và tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào nhận được từ các bên thứ ba, kể cả bất kỳ hyperlink nào dẫn đến hoặc từ các website của bên thứ ba. Trừ khi được quy định khác trên các website Boehringer Ingelheim, Boehringer Ingelheim sẽ không chỉnh sửa, kiểm duyệt hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung nào được bên thứ ba cung cấp trên bất kỳ bản tin, phòng chat hoặc các diễn đàn tương tự được đăng tải trên các website Boehringer Ingelheim. Do vậy những thông tin này nên được xem như thông tin đáng nghi ngờ và không được Boehringer Ingelheim phê duyệt.

Giới hạn Trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tích cá nhân / tử vong sai, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web hoặc ứng dụng hoặc nội dung hoặc bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, hiệu ứng, chậm trễ hoặc lỗi trong hoạt động hoặc truyền, vi-rút, lỗi hệ thống đường dây hoặc mất việc sử dụng liên quan đến điều này trang web hoặc ứng dụng, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, lừa đảo hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và liệu Boehringer Ingelheim có được thông báo về khả năng gây thiệt hại như vậy hay không. Nếu quý vị không hài lòng với trang web này hoặc các điều khoản sử dụng này, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của quý vị là ngừng sử dụng trang web của quý vị.

Quý vị đồng ý rằng nghĩa vụ duy nhất của chúng tôi đối với quý vị là cung cấp trang web như nguyên trạng. Quý vị đồng ý rằng trừ khi chúng tôi làm điều gì đó (a) vô tình bất cẩn, liều lĩnh, hoặc hành vi sai trái cố ý theo toan tính hoặc (b) vi phạm đạo luật bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào để quý vị sử dụng trang web.

Không cam kết về kết nối đến trang web của bên thứ ba

Boehringer Ingelheim không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web không thuộc Boehringer Ingelheim và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hoặc ý kiến chứa trong trang web của bên thứ ba hoặc vi phạm hoặc bỏ sót trong các chính sách bảo mật của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh liên quan đến nội dung của các trang web, trang web được liên kết bên trong trang web của chúng tôi hoặc quảng cáo của bên thứ ba. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web của bên thứ ba. Việc quý vị sử dụng các trang web của bên thứ ba có nguy cơ của riêng quý vị và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

Thỏa thuận khi nhấp qua

Khi quý vị đăng ký sử dụng tính năng đặc biệt của trang web, quý vị có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản đặc biệt về việc sử dụng tính năng đặc biệt bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào nút được đánh dấu "Tôi đồng ý", "Chấp nhận" hoặc một số cụm từ khác biểu thị thỏa thuận của quý vị. Loại thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận "nhấp qua" và bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào nút "Tôi đồng ý", quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản đặc biệt và / hoặc bổ sung như được nêu trong thỏa thuận cụ thể.

Sử dụng ở Việt Nam

Thông tin trên trang web chỉ dành cho cư dân Việt Nam sử dụng. Các trang web có thể chứa thông tin về các sản phẩm không có sẵn ở các quốc gia hoặc khu vực khác trên thế giới hoặc có thể có sẵn dưới nhãn hiệu hoặc tên khác. Các quốc gia khác có thể có luật, yêu cầu pháp lý và thực hành y khoa khác với các quy định ở Việt Nam và có thể yêu cầu thông tin khác hoặc bổ sung. Do đó, thông tin liên quan sản phẩm trên trang web có thể không phù hợp với người dân ở các quốc gia khác. Bằng cách sử dụng một trang web hoặc ứng dụng, quý vị đồng ý rằng bất kỳ và tất cả Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân được thu thập thông qua trang web sẽ được chuyển sang Hoa Kỳ để xử lý.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung của các trang web được bảo vệ theo luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành. Hơn nữa, việc sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của trang web này đều bị cấm. Tất cả hình ảnh và văn bản là tài sản của chúng tôi và không được tải xuống, phân phối, lưu trữ, sử dụng lại, đăng lại, sửa đổi hoặc sử dụng khác, trừ khi được cung cấp ở đây, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Boehringer Ingelheim.

Các điều khoản và điều kiện khác

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, quý vị đồng ý rằng điều khoản sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép và các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và Boehringer Ingelheim về việc quý vị sử dụng trang web miễn phí này. Như đã mô tả, việc quý vị sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung như được nêu trong thỏa thuận nhấp qua. Các điều khoản bổ sung này được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù là bằng lời hay bằng văn bản, do quý vị thu thập từ Boehringer Ingelheim sẽ thay đổi các điều khoản của các Điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Luật chi phối

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.