Boehringer Ingelheim Việt Nam
Lầu 14, Toà nhà MPlaza
Số 39 Đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3823-6919