T2D Hastalarda Başlıca Ölüm Nedenleri

Belge No: PC-CDE-100287

11/12/2018

Yazar: Boehringer Ingelheim


Tüm tedavilere rağmen T2D'de en sık ölüm nedeni KV hastalıklarıdır2

123,000
Views

100k 340

Referanslar ve Dipnotlar:

1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al: EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Eng J Med. 2015;373(22):2117-2128: KV: Kardiyovasküler T2D: Tip 2 diyabet

2.International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th edn. 2015. www.idf.org/diabetesatlas (Erişim: Mart 2016)

* Empagliflozin, mevcut kardiyovasküler hastalığı olan tip 2 diyabet hastalarında plaseboya kıyasla KV ölüm için %38 rölatif risk azalması sağlamıştır.


Yayınlama Tarihi: Ara 2018