Dr. Zeynep Oşar Siva - Etkinlik

Belge No: VV_102569

01/06/2018

Yazar: Boehringer Ingelheim


Dr. Zeynep Oşar Siva - Etkinlik

123,000
Views

100k 340

Referanslar ve Dipnotlar:

1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al: EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Eng J Med. 2015;373(22):2117-2128: KV: Kardiyovasküler T2D: Tip 2 diyabet

* Empagliflozin, mevcut kardiyovasküler hastalığı olan tip 2 diyabet hastalarında plaseboya kıyasla KV ölüm için %38 rölatif risk azalması sağlamıştır.


Yayınlama Tarihi: Ara 2018