Bu Kullanım Koşulları ("Kullanım Koşulları"), Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.’ye (İstanbul, Türkiye) ("BI", "Biz" veya "Bize/Bizi") ait bu internet sitesi ("Web Sitesi”) için geçerlidir. Lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatle okuyun. Bu Web Sitesini kullanmak suretiyle, BI Gizlilik Politikasını, ilgili tüm kanunları ve düzenlemeleri ve de aşağıda yer alan koşulları okuduğunuzu anladığınızı ve bunların sizi hukuken bağladığını kabul etmiş sayılırsınız.

Eğer bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesine erişmeye, Web Sitesini indirmeye veya kullanmaya izniniz yoktur. Bu Kullanım Koşullarını okuma fırsatı bulduktan sonra Web Sitelerine erişmeye ve bunu kullanmaya devam etmeyi tercih ederseniz, BI’ın bu Web Siteleri ile ücretsiz olarak bir değer sunduğunu ve bu değer karşılığında ilgili Kullanım Koşullarına uymayı kabul etmiş olursunuz.

Web Sitesinin içeriği

Web Sitelerimiz zaman zaman çeşitli sağlık ve sıhhat durumlarına, tıbbi durumlara ve onların tedavilerine dair bilgiler içerebilir (hep birlikte "İçerik"). İçeriğin bir sağlık profesyonelinin danışmanlığı, tedavisi veya tavsiyelerinin yerine geçmesi amaçlanmamaktadır. Bir sağlık sorununun teşhisi ve tedavisi için daima bir hekime danışmalısınız. BI, tıbbi danışmanlık veya hizmeti sunmamaktadır.

İçerik, özel olarak verilmektedir, genel yapıdadır ve sadece bilgi amaçlı olarak sağlanmaktadır. İçeriğin herhangi bir şekilde profesyonel tıbbi danışmanlığın yerine geçmesi hedeflenmemektedir ve İçerik tedavi tavsiyeleri olarak yorumlanmamalıdır. Sadece, hastayla şahsen etkileşime girmiş, hastanın kayıtlarına erişimi olan ve uygun takibi yapma fırsatına sahip bir hekim tedavi tavsiyelerinde bulunabilir. Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz.

Bu Web Sitesinin belirli özel sayfaları ve özellikleri sadece sağlık profesyonellerine yöneliktir. “Sağlık profesyonelleri”, hekim, diş hekimi ve eczacıları ifade etmektedir.

Kullanıcı Adı ve Şifre

Web Sitelerimizdeki belirli sayfalar ve özelliklere erişmek için, bir kullanıcı adı oluşturmak ve bir şifre seçmek suretiyle kayıt olmanız istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenizin güvenliği ve emniyetinden kendinizin sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizin izniniz olmadan kullanıldığına inanıyorsanız, bize derhal haber verin.

Gizlilik

BI Gizlilik Politikası bu Sitenin kullanımı için geçerlidir. Gizlilik Politikası’nın tüm koşulları bu referans yoluyla Kullanım Koşullarının bir parçası kılınmıştır. BI’nın gizlilik politikasını görmek için buraya tıklayın. Ek olarak, bu Siteyi kullanmak suretiyle, İnternet iletimlerinin asla tamamen gizli veya güvenli olmadığını da kabul ve beyan edersiniz. Siteye gönderdiğiniz herhangi bir mesaj veya bilginin, söz konusu iletimin şifreli olduğuna dair özel bir bildirim yapılmış olsa dahi, başkaları tarafından okunabileceğini veya engellenebileceğini anlamaktasınız.

Garantinin Reddi

Bu Web Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” sağlanmaktadır. BI, ana şirketi, iştirakleri, lisans verenleri ve tedarikçileri, ticarete elverişlilik, üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, açık veya zımni, kanuni veya diğer her türlü garantiyi reddetmektedir. Özel olarak, Web Sitesi veya uygulamanın güvenliğine ve de bu Web Sitesinde veya uygulamada veya onlardan herhangi birinde “bağlantısı” bulunan diğer herhangi bir sitede veya sitelerde verilen veya onların kullanımı yoluyla edinilen içerik, yazılım, metin, grafik, araçlar, linkler, reçetelendirme bilgileri, ilaç rehberleri veya diğer iletişimlerin doğruluğuna, güvenilirliğine, tamlığına, geçerliliğine, uygunluğuna yahut da güncelliğine dair hiçbir taahhütte bulunmamakta ve hiçbir garanti vermemekteyiz. Bu Web Sitesi veya uygulamanın kullanılabilir, kesintisiz, hatasız veya virüssüz olacağına ya da diğer bir zararlı içeriğinin olmayacağına dair garanti vermemekteyiz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu Web Sitesi, diğer bağımsız üçüncü şahıs Web Sitelerine bağlantılar içerebilir ("Linkli Siteler"). Linkli Siteler, sadece ziyaretçilerimize kolaylık olsun diye verilmektedir. Söz konusu Linkli Sitelerde bulunan herhangi bir bilgi veya materyal dâhil, bu Linkli Sitelerin içeriği BI'nın kontrolünde değildir ve BI söz konusu içeriklerden sorumlu değildir ve bunları herhangi bir şekilde desteklememektedir. Bu Linkli Sitelerle etkileşiminiz konusunda bağımsız kararınızı vermeniz gerekmektedir.

Yükümlülüğün Sınırlandırılması

Geçerli hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, BI, hiçbir şekilde bu Web Sitesinin ya da uygulamanın ya da içeriğin kullanımından veya kullanılamamasından veya bu Web Sitesinin ya da uygulamanın herhangi bir performans arızasından, işletme ve iletimde hata, eksiklik, kesintiye uğrama, etki, gecikme veya kusurundan, virüsten, hat sistemi arızasından veya bu Web Sitesi ya da uygulama ile ilgili kullanım yoksunluğundan kaynaklanan (sınırlama teşkil etmeksizin, tesadüfi ve dolaylı zararlar, bedensel yaralanma/ haksız ölüm, kâr kaybı ve de veri kaybı veya işte aksamadan kaynaklanan zarar dâhil) hiçbir zarardan, gerek garanti, sözleşme, kasti kusura gerek diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı olarak ve BI’nın söz konusu zarar ziyan ihtimalinden haberdar edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın sorumlu değildir. Eğer bu Web Sitesi veya kullanım koşullarından memnun değilseniz, tek çözüm yolunuz Web Sitesini kullanmaya son vermek olacaktır.

Size karşı tek yükümlülüğümüzün Web Sitesini size olduğu gibi sağlamak olduğunu kabul etmektesiniz. (i) Ağır bir şekilde ihmalkâr, pervasız bir şey yapmadığımız veya kasten ya da bilerek görevimizi suiistimal etmediğimiz veya (ii) Web Sitesi ile ilgili olarak tüketiciyi koruma yükümlülüklerini ihlal etmediğimiz sürece, Web Sitesini kullandığınız için size veya üçüncü bir şahsa karşı yükümlü olmayacağımızı kabul etmektesiniz.

Tıklanarak Kabul Edilen Sözleşmeler

Bir Web Sitesinin hususi bir özelliğini kullanmak üzere üye olduğunuzda, “Kabul Ediyorum”, “Kabul Et” veya kabul ettiğinizi gösteren diğer bir ifadenin bulunduğu bir kutuyu işaretlemek veya böyle bir düğmeye tıklamak suretiyle özel koşulları kabul etmeniz istenebilir. Kutuyu işaretlemek ya da “Kabul Ediyorum” düğmesine basmak suretiyle, ilgili sözleşmede ortaya konulan özel ve/veya ek koşulların sizi bağlayacağını kabul edersiniz.

Türkiye’de Kullanım

Web Sitelerindeki bilgiler, sadece Türkiye sakinlerine yöneliktir. Web Siteleri, dünyanın diğer ülkeleri veya bölgelerinde bulunmayan ya da farklı bir marka veya isimle bulunan ürünler hakkında bilgiler içerebilir. Diğer ülkelerin kanunları, kanuni şartları ve tıbbi uygulamaları Türkiye’dekilerden farklı olabilir ve farklı ya da ek bilgi gerektirebilir. Bu nedenle, Web Sitelerindeki ürün bilgileri diğer ülkelerin sakinleri için uygun olmayabilir.

Fikri Mülkiyet

Web Sitelerinin İçeriği, yürürlükteki telif ve marka mevzuatı uyarınca korunmaktadır. Ayrıca, bu Web Sitesinin herhangi bir kısmının kopyalanması, yeniden dağıtımı veya yayınlanması yasaktır. Tüm görüntüler ve metinler bize aittir ve BI’nın açık yazılı izni olmaksızın, burada belirtilenin dışında indirilemez, dağıtılamaz, saklanamaz, yeniden kullanılamaz, yeniden gönderilemez, değiştirilemez veya diğer şekillerde kullanılamaz.

Diğer Koşul ve Şartlar

Eğer bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmü kanun dışı, geçersiz veya uygulanamaz ise, söz konusu hükmün izin verilen ölçüde uygulanmasını ve bu Kullanım Şartlarının kalan hükümlerinin de tam olarak geçerli ve yürürlükte kalmasını kabul etmektesiniz.

Bu Kullanım Şartları bu ücretsiz Web Sitesini kullanmanız ile ilgili olarak sizinle BI arasındaki anlaşmanın tümünü teşkil etmektedir. Açıklandığı üzere, belirli hizmetler ve özellikleri kullanmanız Tıklanarak Kabul Edilen Sözleşmelerde özetlenen ek koşullara tabi olabilir. Bu ek koşullar, Kullanım Koşullarına referans yoluyla eklenmiştir. BI’dan ister yazılı ister sözlü olarak aldığınız hiçbir bilgi veya tavsiye bu Kullanım Koşullarının şartlarını değiştirmeyecektir.

Yasaklanan Alanlarda Geçersizlik

BI bu Web Sitesini Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yönetmektedir. Boehringer Ingelheim şirketler grubunun diğer Web Siteleri, çeşitli yerlerden idare edilip işletilebilir. Her ne kadar Web Sitesi dünya çapında erişilebilir olsa da, Web Sitesinde tartışılan, atıfta bulunulan veya bulunan tüm özellikler, ürünler ya da konular herkese veya tüm coğrafi alanlarda açık ya da kullanıma uygun ya da elverişli değildir. BI, takdiri sadece kendisine ait olmak kaydıyla, bu Web Sitesini belirli coğrafi alanlarda kısıtlama hakkını saklı tutar.

Kullanım Koşullarında Değişiklikler

Herhangi bir anda önceden haber vermeksizin bu Kullanım Koşullarında eklemeler, çıkartmalar veya değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.

Geçerli Hukuk

Bu Kullanım Koşul ve Hükümleri Türkiye kanunlarına tabi olacak ve onlara uygun şekilde yorumlanacaktır. Bu Kullanıma Koşullarına tabi herhangi bir talep, kayıp veya zarardan haberdar olunmasından itibaren iki (2) yıl içinde, her halde dava sebebi ortaya çıktıktan sonra on (10) yıl içinde ortaya konulmalıdır; aksi halde söz konusu talep veya dava sebebi ortadan kalkacaktır.