Bu Kişisel Veriler Bildirimi ne tür kişisel verilerinizin Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. ve grup şirketleri (bundan böyle "Boehringer Ingelheim", "biz", "bizi" veya "bizim" olarak anılacaktır) tarafından bu internet sitesinde ve başka yerlerde bizimle ve çalışanlarımızla iletişime geçmeniz durumunda hangi amaçlarla işlendiği açıklanmaktadır.

A. Özet

Hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve nasıl işlediğimizi kısaca özetleyerek başlamak isteriz. Kişisel verilerin korunması hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

 • • Size çeşitli hizmetler sunduğumuzda (sözleşme gereği ya da sorularınıza cevap vermek gibi), tavsiyelerde bulunduğumuzda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kamuya açık kaynaklardan ve veri tabanlarından veri toplarız (Bakınız B.1).
 • • Söz konusu hizmetleri sunmak, ilgi alanlarınıza, tercih ve isteklerinize göre toplanan veriler doğrultusunda sizi bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, yasal bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı kullanabilmek için kişisel verilerinizi kullanırız. (Bakınız B.1).
 • • Bu kapsamda ayrıca belirtilen amaçlarla veri işleyen servis sağlayıcılardan ve diğer Boehringer Ingelheim şirketlerinden da yararlanırız (Bakınız B.2).
 • • Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız: Rızanızı istediğiniz zaman geri alabilir, profil sayfanızdaki verilerinizi/yetkilerinizi değiştirebilirsiniz. Bilgi edinme, itiraz etme, vb. haklarınızı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz (Bakınız B.4 ve B.5).

B. Verilerin korunması hakkında detaylı bilgi

1.    Ne tür kişisel verileri toplar ve hangi amaçlarla kullanırız?

 • 1.1. Talep edilen ve kabul edilen hizmetler

Kişisel verilerinizi sizinle mutabık kaldığımız veya bizden talep ettiğiniz hizmetleri sunabilmek için toplarız:

 • • İnternet sitelerimize veya uygulamalarımıza kaydolmanız durumunda;
 • • Sizinle danışmanlık hizmetleri, konuşmacı olma veya diğer hizmetler için sözleşme imzalamamız durumunda;
 • • İleri eğitim veya etkinliklerimize katılmanız durumunda;
 • • Bir etkinliğe kaydolmak, konuşmacı olarak katılmayı kabul etmek, e-posta aracılığıyla iletişime geçmek, ürün açıklamaları veya diğer materyaller istemek ve almak, tıbbi temsilcilerin ziyaretlerine ilişkin veriler (örneğin ürünlerimiz hakkında geri bildirim) gibi nedenlerle bizimle etkileşim kurmanız durumunda;
 • • Ürünler veya olası yan etkileri hakkında bize sorular iletmeniz durumunda.
   

 • 1.2. Bilgilendirme

Bilgilendirmek veya tavsiyelerde bulunmak üzere sizinle iletişime geçtiğimiz zaman, sahip olduğumuz bilgileri ve tercihlerinize ve isteklerinize göre daha fazla uyarlamak amacıyla da kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 • • İsim ve iletişim bilgileri dahilinde ad ve soyadı, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası veya diğer iletişim bilgileri.
 • • Parolalar, güvenlik soruları veya diğer güvenlik bilgileri dahil giriş kimlik bilgileri.
 • • Meslek bilgileri dahilinde sağlık çalışanı ve ayrıca uzmanlık/tedavi alanı.
 • • Çalışanlarımız, sizinle görüşme ve toplantı yaptıktan sonra hangi konularda daha fazla bilgi edinmek istediğinizi ve hangi konuların daha az ilginizi çektiğini not ederler. Tıbbi temsilcilerimizin ziyaretleri sırasında size bilgileri tablet bilgisayardan göstermesi durumunda tablet hangi sayfaların/bilgilerin ne süreyle gösterildiğini de kaydeder (bu duruma dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz, bunun için tıbbi temsilcimizi bilgilendirebilirsiniz).
 • • E-bülten: Bizden e-bülten alırsanız, ne zaman ve eğer açıp açmadığınızı, içerdiği hangi linklere tıkladığınızı kaydederiz. Buna dilediğiniz zaman tıbbi temsilcilerimiz de dahil çeşitli kanallarda ayrıca itiraz edebilirsiniz.
 • • Bize e-posta ve internet sitesi aracılığıyla veya diğer kanallardan ilettiğiniz sorularınızı kaydederiz.
 • • Elektronik etkileşimler sırasında yaratılan veriler, çevrimiçi davranışları oluşturur. İnternet sitemizi ziyaret ederken kullandığınız IP adresi veya tarayıcı bilgileri, tıklanan linkler ve e-posta kullanımı hakkında daha fazla bilgi de bu verilere dahildir.
 • • İletişim: Sizden edindiğimiz bilgilerin içeriğini saklarız ve işleriz. Örneğin, bize gönderdiğiniz e-postaları ilgi alanlarınızı analiz etmek için saklayabiliriz.


Veri işleme, yürürlükteki Kişisel Verileri Koruma mevzuatında sözü geçen meşru amaçlara ilişkin hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

1.3. İnternet sitelerimizin ve uygulamalarımızın kullanımı sırasında topladığımız veriler

 • 1.3.1 İnternet sitesinin kullanımına ilişkin log verileri ve çerezler

İnternet sitesinin kullanımı sırasında tarayıcı tarafından gönderilen veriler (örneğin IP adresi, çerezler, diğer internet siteleri, ziyaret tarihi ve saati, görüntülenen içerik) de dahil olmak üzere belirli veriler geçici olarak saklanmaktadır. Bu verileri, internet sitemizi kullanabilmenizi sağlamak, ayrıca yasal hükümlerin, kullanım şartlarımızın ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesi halinde durumun açıklanması ve haklarınızı kullanabilmeniz gibi amaçlarla kullanmaktayız. Verilerin bu şekilde işlenmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakta ve yürürlükteki Kişisel Verileri Koruma mevzuatında sözü geçen meşru amaçlara ilişkin hükümlere dayanmaktadır.
Çerezler ve ayrıca piksel etiketleri, ‘web beacon’ ve saydam GIF'ler (bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) gibi benzer teknolojiler kullanmaktayız. Çerezler, önceki oturumun süresi dolduğu için kapanmasının ardından tekrar girişi yapıldığında kullanıcı oturumunun devam ettirilmesi gibi teknik nedenlerle kullanılır. Bu çerezler internet sitemizin kullanımını analiz etmek için kullanılmaz.

 

1.3.2.  Analitikler

 • İnternet hizmetimizi sürekli iyileştirmek amacıyla analiz araçları kullanmaktayız.
  Analitikler, hangi tekliflerimizin daha iyi veya daha az iyi karşılandığını analiz edebilmek için performansımızı geliştirmemize yardımcı olur ve yürürlükteki Veri Koruma Yönetmeliğinde meşru olarak nitelenen amaçlarla gerçekleştirilir. Bu analizler için Adobe Analytics ve/veya Google Analytics kullanılmaktadır.


1.3.2.1.  Adobe Analytics

 • Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) tarafından sağlanan bir web analitikleri hizmeti olan Adobe Analytics çerezlerini de kullanmaktayız. Adobe Analytics, Boehringer Ingelheim adına genel trafik ve kullanım kalıplarını analiz etmek için çerezler kullanır. Çerezlerin yakaladığı IP adresi, coğrafi konum tespiti yapılmadan önce anonimleştirilir ve genel bir IP adresi ile değiştirilir. Adobe, IP adresinizi Adobe tarafından depolanan diğer verilerle ilişkilendirmez. Adobe’nin veri (çerezler ve IP adresi) toplanmasını ve kullanmasını http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html adresindeki seçeneklerinizi kullanarak engelleyebilirsiniz.

  Bu tür analitikler, hangi tekliflerimizin daha çok ya da daha az ilgi gördüğünü analiz ederek performansımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır ve yürürlükteki Kişisel Verileri Koruma mevzuatında sözü geçen meşru amaçlara ilişkin hükümlere dayanmaktadır.

1.3.2.2. Google Analytics

 • Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analitikleri hizmetidir. Google Analytics, internet sitesinin kullanıcı tarafından kullanımının analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. Bu internet sitesine AB/Avrupa Ekonomik Alanı'ndan erişmeniz durumunda IP adresiniz ABD'ye aktarılmadan önce Google tarafından kısaltılacaktır. Tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna sadece istisnai durumlarda aktarılır ve orada kısaltılır. Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında onaylıdır. Google, Boehringer Ingelheim adına bu bilgileri internet sitesindeki aktiviteler hakkındaki raporlar derlemek, internet sitesi ve internet kullanımına ilişkin hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınızın ilettiği IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Google'ın çerezler tarafından oluşturulan verileri ve internet sitesi kullanımınızla ilgili verileri (IP adresiniz dahil) toplamasını bu verilerin Google tarafından işlenmesini ilgili tarayıcı eklentisini indirip kurarak engelleyebilirsiniz.

1.3.3. İnternet siteleri, uygulamalar, çevrimiçi seminerlerle ilgili kullanım verileri

 • Açık rızanızı vermeniz durumunda kayıtlı bir kullanıcı olarak internet sitelerimizi, uygulamalarımızı veya çevrimiçi seminerlerimizi ziyaret ettiğinizde kullanım verilerinizi saklamaktayız. Kullanım verileri, bu hizmetleri almanız sırasında oluşur ve görüntülenen sayfalar, tıklamalar, indirilen materyaller, ziyaret süreleri ve zamanları gibi bilgileri içerir.

1.4. Kamuya açık kaynaklardan veriler ve üçüncü taraflardan alınan bilgiler (ana verilerin yönetimi ve bilgilenme amaçlı)

 • Özellikle mesleki vasıflarını ve kimliklerini doğrulamak amacıyla kamuya açık veya dış bilgi kaynaklarından sağlık çalışanları hakkında kişisel veriler toplarız. Bu veriler, iletişimlerimizi ve tavsiyelerimizi ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlama konusunda da bize yardımcı olur:

1.4.1   One Key

  • Size bilgi ve tavsiyeler sunmak için iletişim bilgilerinizin yanı sıra uzmanlık alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi, IQVIA Commercial GmbH & Co. (OHG, Albert-Einstein-Allee 3, 64625 Bensheim) firması tarafından işletilen ve sağlık profesyonellerinin güncel iletişim ve uzmanlık verilerinin yer aldığı OneKey ™ veri tabanının yardımıyla saklamaktayız.

  • 1.4.2   Kamuya açık bilgi kaynakları (yayınlar, internet siteleri, üyelikler)

   • Yayınlarınız, seminerlere katılımınız, bilimsel veya mesleki dernek üyelikleriniz, internet siteniz olup olmadığı ve nasıl tasarlandığı gibi kamuya açık bilgilerinizi toplarız.

    Veri işleme, yürürlükteki Kişisel Verileri Koruma mevzuatında sözü geçen meşru amaçlara ilişkin hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

   1.5.   Sizin için optimal tavsiyeler: Verilerinizi bunun için nasıl kullanırız?
   • Amacımız, ilgi alanlarınıza, tercihlerinize ve isteklerinize göre özelleştirilmiş bilgi ve tekliflerimizle size katma değer sunmaktır. Bunu nasıl yaptığımızı aşağıda açıklamak isteriz:

   • • Tavsiyelerimiz, kişiselleştirilmiş öneriler de sunmak için kayıtlarından yararlanan tıbbi temsilcimiz tarafından sağlanır.
   • • İçeriklerimizi, iletişim kanallarımızı ve iletişim tarzımızı optimal olarak seçmek için daha detaylı bilgilerden de yararlanırız. Şu gibi sorular sorabiliriz: Uzmanlık alanınız nedir? Çevrimiçi iletişimi mi kullanıyor musunuz ya da kişisel iletişimi mi tercih ediyorsunuz? Çok mu makale ve araştırma, vb. içerik yayımlıyorsunuz? Bilimsel derneklerde aktif olarak rol alıyor musunuz? Hangi materyallerle daha çok ya da daha az ilgileniyorsunuz? Seminerlere katılıyor musunuz? Ne tür seminerler? Yaklaşımımızla bu bulgular arasında uyum sağlamak için topladığımız verileri değerlendiririz. İlgi alanlarınıza, tercihlerinize ve isteklerinize göre özelleştirilmiş bilgi ve teklifler alacaksınız.

   Veri işleme, yürürlükteki Kişisel Verileri Koruma mevzuatında sözü geçen meşru amaçlara ilişkin hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

   • 1.6.   Yetkililere bildirme yükümlülüğü

   Boehringer Ingelheim, bir ilaç şirketi olarak örneğin farmakovijilans gibi özel yönetmeliklere ve hükümlere tabidir. Bu yönetmeliklerden bazıları, raporlarınızı dünya genelindeki düzenleyici kurumlara veya diğer yetkililere göndermemizi gerektirmektedir. Ancak yasal olarak zorunlu olduğumuz durumlarda kişisel verilerinizi yetkililere sağlarız.

   • 2.    Kişisel verileri kimlere aktarırız?

   Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

   • 2.1.   Yükümlülükleri düzenleyici kurumlara bildirme ve hakların uygulanması

   Boehringer Ingelheim, bir ilaç şirketi olarak örneğin farmakovijilans gibi özel yönetmeliklere ve hükümlere tabidir. Bu yasal düzenlemelerden bazıları, raporlarınızı dünya genelindeki (AB’den farklı seviyede veri koruma mevzuatı olan ülkeler de dahil) düzenleyici kurumlara veya diğer yetkililere göndermemizi gerektirmektedir. Ancak yasal olarak zorunlu olduğumuz durumlarda kişisel verilerinizi yetkililere sağlarız. Kendi haklarımızı veya üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla verileri yasal hükümler çerçevesinde hak sahiplerine, danışmanlara ve yetkililere de iletebiliriz.

   • 2.2   Servis Sağlayıcılar

   Kişisel verilerinizi bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlemeleri için servis sağlayıcılardan hizmet almaktayız. Bu servis sağlayıcılar, verileri sadece bizim adımıza, talimatlarımıza uygun olarak ve bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi doğrultusunda bizim kontrolümüz altında işler.
   Veri ve web analitik hizmetleri sunan Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda, bu servis sağlayıcılardan biridir.

   • 2.3   Boehringer İştirakleri

   Küresel bir şirketler grubunun bir parçası olarak diğer Boehringer Ingelheim şirketlerinden de veri işleme konusunda destek almaktayız. Bu grup şirketleri verileri sadece bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla işlemektedir.


   • 2.4   One Key

   OneKey veri tabanından hatalı kişisel veriler almamız halinde durumu IQVIA firmasına bildiririz (Bakınız madde B.1.4.1). Bu veriler, IQVIA tarafından doğrulandıktan sonra IQVIA ile çalışan diğer şirketlere de sunulur.


   • 2.5   Türkiye dışındaki alıcılara veri aktarımı

   Bu servis sağlayıcılar ve Boehringer şirketleri, kişisel verileri zaman zaman Türkiye dışında da işlemektedir. Boehringer Ingelheim bu gibi durumlarda yerel mevzuat ve BI politikalarının hükümlerine uymak için yeterli düzeyde veri koruması sağlamaktadır.


   • 3.   Kişisel verileri ne süreyle saklarız?

   Kişisel verileri, belirli ve meşru bir iş amacı için veya hangi amaçla toplandıysa o nedenle gerekli olduğu sürece saklamaktayız.

   Bu durum, toplanan verilerinizi size bilgi iletmek için kullanabildiğimiz sürece kullanabileceğimiz anlamına gelmektedir. Rızanızı geri almanız (örneğin, internet sitelerinde, uygulamalarda, çevrimiçi seminerlerde kullanım verilerini toplamak için) veya veri işlemeye itiraz etme hakkınızı kullanmanız (aşağıya bakınız) durumunda toplanan verilerinizi en kısa zamanda sileriz.

   Öte yandan, bazı verilerinizi (örneğin farmakovijilans yönetmelikleri gereğince) daha uzun süre saklamamız gerekebilir. Böyle durumlarda, verilerinizin başka amaçlarla değil sadece saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek için sağlarız.
    

   • 4.   Kişisel Verilerin güvenliğini nasıl sağlarız?

   Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve varlığını korumak için erişim kontrolleri gibi çeşitli sektör standardı uygulamalar kullanırız. Bize sağlanan tüm Kişisel Verilerin güvenliği, sektör standardı prosedürler kullanılarak sağlanır. En yeni sektör standartlarını takip etmek için güvenlik önlemlerimizi düzenli olarak güncellemeye devam ederiz.

   • 5.   Haklarım neler? (“Aydınlatma Yükümlülüğü”

   • 5.1.   Rızayı geri alma hakkı

   Verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geleceğe yönelik olarak geri alabilirsiniz. Ayrıca, [email protected] adresine e-posta göndererek veya aşağıda madde 7'de açıklanan yollardan bizimle iletişime geçerek Kişisel Verilerinizi değiştirebilir, düzenleyebilir, silebilir veya güncelleyebilir ya da Kişisel Verilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz.

   Kişisel Verilerinizin silinmesini istemeniz durumunda, hizmetlerimizin özelliklerinden ve işlevlerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin bir kısmını örneğin yasal saklama sürelerine uymak veya vergi gibi yasal nedenlerle saklamak zorunda kalabileceğimiz dikkate alınmalıdır. Bu gibi durumlarda, saklama yükümlülüğü dışında başka nedenlerle kullanılmamaları için Kişisel Verilerinizi uygun şekilde işaretleriz.

   • 6.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun sağladığı haklar

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun hükümleri uyarınca, Boehringer Ingelheim İlaç Tic. AŞ’ne başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

   • a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
   • b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
   • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
   • d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
   • e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve düzeltme isteğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
   • f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
   • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
   • h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   Yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, [email protected] adresine e-posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen ya da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen diğer yöntemleri kullanarak talebinizi bize iletebilirsiniz. 6698 sayılı yasa kapsamında iletilen talepleriniz, alındıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bize sağladığınız bilgilerin veya belgelerin eksik olduğu ya da net anlaşılmadığı belirlenirse, talebinizi yerine getirebilmek üzere söz konusu eksikliği gidermeniz ya da konuyu açıklığa kavuşturmanız için sizinle iletişime geçebiliriz.

   Başvurularınızı aşağıdaki kanallardan biri aracılığıyla tarafımızda iletebilirsiniz:

   • • Şirketin Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No:7-9 Kat:15-16 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak;
   • • Şirketimizin [email protected] adresine e-posta göndererek;
   • [email protected] adresine güvenli elektronik veya mobil imzalı e-posta göndererek;
   • • Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen ya da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle.

   • 7.  İletişim

   Kişisel verilerinizi kullanmamız ve/veya işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi hakkında sorularınız varsa veya haklarınızı kullanmak isterseniz, bizimle aşağıdaki adreslerden dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz:

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
   – Datenschutzbeauftragter –
   Binger Straße 17355216 Ingelheim am Rhein
   Almanya
   E-posta: [email protected]

   Verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı yetki alanına girdiğimiz ilgili veri koruma kurumuna da iletebilirsiniz.

   • 8.  Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi’ni değiştirirsek ne olur?

   Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi’ni zaman zaman güncellemekteyiz. Herhangi bir değişiklik olduğunda buradan duyuracak ve yeni gizlilik politikamızı yayımlayacağız. Önemli değişiklikler olması durumunda internet sitemizde bir duyuru yayımlayabilir veya sizi e-posta ile bilgilendirebiliriz. Gerektiğinde önceden rızanızı talep edebiliriz. Bu gizlilik politikasını düzenli takip ederek değişikliklerden haberdar olabilirsiniz.


   • 9.  Kişisel verilerin korunması hakkında daha fazla bilgi

   Belirli durumlarda (örneğin klinik araştırmalar için imzalanan sözleşmeler) ilave veri koruma kurallarının geçerli olacağı ve başka koşulların da uygulanabileceği dikkate alınmalıdır.