Lär dig mer om Jardiance® (empagliflozin)

Läs mer om Trajenta® (linagliptin)

Ta del av våra utbildningar

Senast upplagt

Om typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes, en hjärtefråga

Typ 2-diabetes, en hjärtefråga 
Över 400 miljoner människor på jorden har typ 2-diabetes. Mer än hälften förväntas dö av hjärt- och kärlsjukdom. Att vända denna utveckling är en hjärtefråga för vården och för oss på Boehringer Ingelheim.

Om typ 2-diabetes

Så påverkar typ 2-diabetes kärl, hjärta och njurar
Se filmen som visar hur ett förhöjt blodsocker leder till irreversibla skador i kroppens små och stora blodkärl.

Utbildningar

Öka dina kunskaper inom diabetes 
Se nya filmade föreläsningar varje månad. Ta del av interaktiva patientfall med intressanta frågeställningar. Träffas och diskutera typ 2-diabetes och samsjuklighet tillsammans med kollegor och team nära dig.

Patientinformation

Recept

Vägen till hjärtat går via magen!
Inspireras av våra hälsosamma middagsrecept, specialkomponerade av Gabriel Jonsson, vinnare av Sveriges Mästerkock 2019.

Jardiance® (empagliflozin)

Kardiovaskulär död har fått en utmanare1
Läs mer om Jardiance® (empagliflozin), ett läkemedel som visats minska risken för kardiovaskulär död hos patienter typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom.2

  • 1. Produktresumé Jardiance® (empagliflozin)
  • 2. Produktresumé Jardiance® (empagliflozin)

Trajenta® (linagliptin)

Patienter med typ 2-diabetes har inte sällan nedsatt njurfunktion1
Trajenta® (linagliptin) behöver inte dosjusteras vilket underlättar behandlingen av patienter med typ 2-diabetes som har nedsatt njurfunktion.2

 

  • 1. Produktresumé Trajenta® (linagliptin)
  • 2. Produktresumé Trajenta® (linagliptin)

Våra läkemedel

GB-SE-100002 - 11/2020

Referenser

JARDIANCE® (empagliflozin), filmdragerade tabletter 10 mg och 25 mg. Rx. (F)*. 

SGLT2-hämmare för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion: som monoterapi när metformin inte anses lämpligt på grund av intolerans alternativt tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. JARDIANCE kan användas om njurfunktion (eGFR) överstiger 60 ml/min/1,73 m2 (ned till 45 ml/min/1,73m2 vid pågående behandling). Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid misstanke om diabetesketoacidos (DKA). Ska inte användas vid typ 1-diabetes. Bör undvikas under graviditet. Ska inte användas under amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumén: 09/2020


*Subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt. 

__________________________________________________________________________________

SYNJARDY® (empagliflozin/metforminhydroklorid), filmdragerade tabletter 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg, 12,5 mg/850 mg, 12,5 mg/1000 mg. Rx. F. SGLT2-hämmare kombinerat med metformin för behandling av vuxna med diabetes mellitus typ 2 som tilläggsbehandling till kost och motion hos patienter där maximal tolererbar dos metformin eller metformin plus ytterligare diabetesmedel inte givit tillräcklig kontroll. Kan ersätta behandling med empagliflozin + metformin som separata tabletter. 
Ska inte användas vid akuta tillstånd som akut metabolisk acidos, diabetisk prekoma eller som försämrar njurfunktionen, ökar risk för vävnadshypoxi eller vid alkoholförgiftning. Ska inte användas vid svårt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min), nedsatt leverfunktion eller typ 1-diabetes. Avbryt behandlingen vid misstanke om diabetesketoacidos eller laktatacidos. Regelbunden bedömning av njurfunktionen rekommenderas vid behandling med metformin. Bör inte användas under graviditet. Ska inte användas under amning. 
Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 09/2020

__________________________________________________________________________________

 ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

GLYXAMBI® (empagliflozin/linagliptin), filmdragerade tabletter 10 mg/5 mg. Rx, (F)*.

SGLT2-hämmare i kombination med DPP-4-hämmare för behandling av vuxna 18 år och äldre med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 trots behandling med metformin och/eller sulfonureid plus empagliflozin eller linagliptin, eller vid redan pågående behandling med empagliflozin/linagliptin. Ska inte användas vid typ 1-diabetes, diabetesketoacidos, akut pankreatit eller njurfunktion (eGFR) under 45 ml/min/1,73 m2. Bör undvikas under graviditet. Ska inte användas under amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser, se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumén: 10/2020.

*Subventioneras endast för patienter som inte uppnått tillräcklig glykemisk kontroll vid behandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.

__________________________________________________________________________________

TRAJENTA® (linagliptin), filmdragerade tabletter 5 mg. Rx, (F)*.

DPP4-hämmare för förbättring av glykemisk kontroll hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2 som komplement till kost och motion; i monoterapi där metformin inte är lämpligt, eller i kombination med andra läkemedel mot diabetes (inklusive insulin). Ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes eller för behandling av diabetisk ketoacidos. Avbryt behandlingen vid misstanke om akut pankreatit eller bullös pemfigoid. Bör undvikas under graviditet, försiktighet vid amning.

Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumén: 10/2019.

*Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

__________________________________________________________________________________

JENTADUETO® (linagliptin/metforminhydroklorid), filmdragerade tabletter 2,5 mg/850 mg och 2,5 mg/1000 mg, Rx, (F)*.

DPP-4-hämmare kombinerat med metformin för förbättring av glykemisk kontroll hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2, som komplement till kost och motion: hos patienter där maximal tolererbar dos metformin i monoterapi inte räcker; i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes (inklusive insulin) eller som ersättning för linagliptin och metformin som separata tabletter.

Kontraindikationer: Akut metabolisk acidos, diabetisk prekoma; svårt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min); akuta tillstånd som kan påverka njurfunktionen såsom dehydrering, allvarlig infektion och chock; akut eller kronisk sjukdom som kan orsaka vävnadshypoxi såsom hjärtsvikt, andningsinsufficiens, nyligen genomgången hjärtinfarkt, chock; nedsatt leverfunktion, akut alkoholförgiftning, alkoholism. Varningar och försiktighet: Ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes. Avbryt behandlingen tillfälligt vid tillstånd som försämrar njurfunktionen. Avbryt behandlingen vid misstanke om akut pankreatit eller bullös pemfigoid. Ska inte användas under graviditet, försiktighet vid amning Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 04/2020.

*Subventioneras endast för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.