Om One by Boehringer

One by Boehringer er en informations- og serviceportal for sundhedspersoner. Den drives af medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim Danmark A/S. 

På One by Boehringer får sundhedspersoner direkte adgang til faglige arrangementer, patientvejledninger, instruktions- og træningsvideoer til patienten, guidelines og bestilling af materiale inden for Boehringer Ingelheim Danmark A/S' sygdomsområder; apopleksiforebyggelse, ILD, KOL og type 2-diabetes.

Portalen giver gratis adgang til en række praksisrelevante services og efteruddannelse, hvor du får mulighed for at udveksle viden og erfaringer med andre sundhedspersoner.

Indholdet på portalen bliver gennemgået hvert halve år af vores compliance ansvarlige, så det sikres, at indhold og services til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Portalen indeholder medicinsk information og er derfor forbeholdt sundhedspersoner, dvs. læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, social- og sundhedsassistenter, radiografer eller studerende inden for disse fag.

Få mere viden om vores virksomhed og øvrige webaktiviteter:

Referencer